Výuka angličtiny

Nabízíme pobytové a příměstské tábory s angličtinou.

Pobytový tábor s angličtinou

Výuka bude probíhat ve skupinkách (většinou v ideálním konverzačním počtu 12 účastníků) pod vedením zkušených rodilých mluvčích (vyučujících v ČR). V roce 2023 jsme měli rodilé mluvčí z Austrálie, Nového Zélandu, Anglie, Walesu, Irska, Skotska a Ameriky. Rodilí mluvčí mají pedagogické zkušenosti, schopnost zaujmout, empatii a profesionální přístup.

Všichni táborníci poznají v průběhu tábora všechny učitele v tzv. kulturních (rotačních) hodinách, ve kterých učitel představí místo a zemi, kde se narodil, studoval, popř. pracoval. Táborníci tak poznají během jednoho týdne hned několik koutů anglicky mluvícího světa a především několik různých angličtin.

Výuka bude konverzačně laděna. V mluveném projevu se bude dbát na vyváženost mezi přesností a plynulostí.

Při rozvíjení všech jazykových dovedností - mluvení, psaní, poslech a porozumění čtenému -  se bude vycházet jak z ověřených materiálů, tak z kreativity učitelů. Směle se dá tvrdit, že táborová výuka vede k rozvíjení dovedností nezbytných pro zvládnutí mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek - Cambridge English Certificate. 

Účastníci budou rozděleni do skupin dle pokročilosti hned po příjezdu na základě rozřazovacího testu popř. osobního pohovoru, aby se ve své skupině cítili komfortně a mohli tak nejlépe rozvíjet své jazykové i sociální dovednosti. Rozdělení nemusí být definitivní. Pokud se táborník cítí na vyšší nebo nižší skupinu, stačí nám to povědět a společně najdeme nejlepší řešení.

Za výběr učitelů ručí a zodpovídá Mgr. Ronald Martini, který čerpá jak z akademických (studium na Filozofické fakultě a na univerzitě v Anglii), tak i praktických zkušeností (výuka angličtiny na gymnáziu, vysoké škole a v zahraničí).

Příměstský tábor s angličtinou

Výuka bude probíhat v malých skupinkách pod vedením nadšených učitelů, kteří mají schopnost zaujmout, empatii a profesionální přístup.

Vždy se snažíme výuku kulturně oživit. Např. v roce 2023 nás rodilý mluvčí ze Skotska naučil skotské tance a další z Nového Zélandu s námi hrál rugby..

Výuka bude přizpůsobena věku dětí - bude hravá, nenásilná a formou projektů.

Při rozvíjení všech jazykových dovedností - mluvení, psaní, poslech a porozumění čtenému -  se bude vycházet jak z ověřených materiálů, tak z kreativity učitelů. Táborová výuka vede k rozvíjení dovedností nezbytných pro zvládnutí mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek - Cambridge English Certificate. To vše v odpovídající úrovni anlgičtiny táborníků.

Účastníci budou rozděleni do skupin dle věku, jazykové pokročilosti a sociální zdatnosti.

Za výběr učitelů ručí a zodpovídá Mgr. Ronald Martini, který čerpá jak z akademických (studium na Filozofické fakultě a na univerzitě v Anglii), tak i praktických zkušeností (výuka angličtiny na gymnáziu, vysoké škole a v zahraničí).