Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné od 1. 1. 2022 Ron English Camp

1. FÉROVOST - Body níže jsou naší nezbytnou právní ochranou. Nemáme potřebu se jimi doslova řídit. Rádi se domluvím férově a lidsky, cítíme-li totéž na druhé straně.  

2. VZNIK/ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Smluvní vztah vzniká vyplněním přihlášky na www.ronec.cz. Po přihlášení Vám dojde potvrzovací email se všemi informacemi. Tímto okamžikem se stáváte potvrzeným účastníkem Vámi vybraného turnusu tábora s angličtinou. Nárok na poskytování služeb Vám vzniká po zaplacení plné ceny tábora. Pokud se rozhodnete svoji přihlášku zrušit, dejte nám prosím vědět na info@ronec.cz nebo na tel.: 774020678. Doba zrušení tábora z Vaší strany je rozhodující pro stornovací poplatky, viz. níže. 

3. PLATBA - Po přihlášení Vám dojde na Vámi zadaný email faktura se splatností 14 dnů. Prosíme o dodržení splatnosti. Pokud potřebujete odklad, nebo rozdělení plateb, napište nebo volejte, a domluvíme se. Pokud nebude faktura uhrazena k datu splatnosti, neznamená to vyřazení z tábora - prostě se s Vámi spojíme a domluvíme se. Opětovně ale prosíme o dodržení splatnosti, pokud možno.

4. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY - Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to e-mailem nebo telefonicky. Zákazníkovi budou účtovány následující stornovací poplatky, které jsou vypočítány z plné ceny tábora.

Storno podmínky na rok 2022:

50% při zrušení účasti v období mezi 30 až 16 (včetně) dnem před začátkem tábora. 

100% při zrušení účasti v období mezi 15 až 0 (včetně) dnem před začátkem tábora.  

Chápeme, že ke zrušení tábora z Vaší strany může dojít z vážných důvodů, např. nemoci. Vy, prosím, ale pochopte, že s organizací táborů je spojeno velké časové a pracovní úsílí a také finanční náklady, proto je storno nezbytné. Pokud za sebe seženete platícího náhradníka, měni se Vaše storno na 0%. Anebo je možná domluva - po zaplacení storna z Vaší strany - na slevě na tábor v roce 2023. 

Kovidové požadavky a případná storna budou aktualizována později dle platné legislativy a nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.

5. ZRUŠENÍ AKCE – máme právo zrušit akci a jsme povinni toto oznámit všem řádně přihlášeným nejpozději 20 dnů před zahájením akce (pozn. Ronald Martini: ještě nikdy se tak nestalo). Při zrušení akce z našeho rozhodnutí se účastníkům vrací úhrada v plné výši.

Nebude-li možno konat tábor z jiného důvodu, např. kvůli epidemiologické situaci, vrátíme Vám 100% ceny tábora. Budem ovšem velmi vděčni za nějaký manipulační poplatek, aby tábory a na ně napojené penziony mohly fungovat i v budoucnu. 

6. ÚČASTNÍK akce se zavazuje řídit se během akce pokyny všech vedoucích, chovat se tak, aby nerušil průběh tábora nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí turnusu nebo provozovatel Ron English Camp (Ronald Martini) má právo vyloučit táborníka z části programu nebo i z celého programu, tzn. z celého tábora, pokud usoudí, že táborníkovo chování je neslučitelné s hladkým a bezpečným průběhem celé akce. Táborník bude vyloučen z akce, pokud je pod vlivem alkoholu či omamných látek. Při vyloučení táborníka z akce na základě výše popsaných skutečností nevzniká účastníkovi (táborníkovi) právo na proplacení nenaplněných služeb.

7. CENNÉ VĚCI a větší peněžní obnos doporučujeme na tábor nebrat. Neručíme za majetek účastníků (táborníků) po celou dobu konání akce, byť by byl zamčený v pokoji, nebo se vyskytoval kdekoli jinde v areálu. (pozn. Ronald Martini: zatím se nikdy nic neztratilo, pokud ano, hned se také našlo, ale není třeba to pokoušet.)

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) pro potřeby tábora.

 

Mgr. Ronald Martini